1. Tất cả tiền thưởng và tiền thắng cược không được chuyển nhượng cho bất kỳ tài khoản nào khác [lưu trong quy định của công ty]. 
 2. Theo quy định của công ty, bạn phải cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Đây là điều bắt buộc khi chúng tôi thông báo bạn cần cung cấp thông tin theo yêu cầu. Trường hợp bạn không cung cấp thông tin theo yêu cầu, điều này có nghĩa bạn chấp nhận từ bỏ quyền lợi của mình đến bất kỳ số dư còn lại trong tài khoản Solarbet. 
 3. Bạn phải đảm bảo mình từ 18 tuổi trở lên hoặc trên độ tuổi do quốc gia bạn quy định mới có thể tham gia đặt cược hoặc tham gia chương trình khuyến mãi. Nếu không đủ tuổi thì khi đăng nhập tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa. Bạn có thể cung cấp cho công ty hoặc bên thứ ba bất kỳ lúc nào bằng chứng về độ tuổi và/hoặc nhận dạng thông tin. Bạn phải xuất trình giấy tờ hoặc hình ảnh ID hợp lệ để xác minh tuổi cũng như nhận dạng. Bất kỳ người dùng nào không thể cung cấp bằng chứng thì sẽ bị loại trừ. 
 4. Điều này quy định tiền khuyến mãi được chuộc lại trong một khoảng thời gian quy định duy nhất cho mỗi người/ gia đình/tài khoản/ địa chỉ đăng ký hợp lệ/email/số điện thoại/ tài khoản ngân hàng thanh toán (ví dụ như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ,…)/ Địa chỉ IP/ môi trường dùng máy chung (ví dụ: thư viện, trường học, nơi làm việc,…). 
 5. Trong thời gian tham gia khuyến mãi, những quy định nghiêm ngặt về tình trạng lợi dụng cùng lúc nhiều tài khoản sẽ được thi hành. Công ty sẽ bảo lưu quyền nhận khuyến mãi đối với bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có nhiều hơn một tài khoản. Quyết định xử lý những hoạt động lạm dụng nhiều tài khoản sẽ do công ty tùy ý xử lý. 
 6. Khuyến khích dành cho những người tham gia giải trí, những người thích đỏ đen với mục đích giành chiến thắng. Theo quy định của công ty, chúng tôi có thể xem những hoạt động của bạn là chơi gian lận khi đã có một cơ sở hợp lý để tin rằng những hành động của bạn nhằm mục đích cung cấp quảng cáo hoặc không bao giờ xuất hiện mức độ rủi ro với các quỹ cá nhân hoặc không có định chơi nghiêm túc. 
 7. Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, những quy định chặt chẽ liên quan đến hành vi của người dùng sẽ được triển khai. Chúng tôi có quyền xử lý nếu phát hiện người chơi có bất kỳ hành động gian lận hoặc bất hợp pháp (bao gồm cả việc vi phạm luật pháp địa phương thẩm quyền) và có hành vi chống đối, lợi dụng bất kỳ khía cạnh nào của chương trình khuyến mãi. Chúng tôi có thể loại trừ hoặc tạm đình chỉ tài khoản, và tịch thu phần thưởng nhận được như một 1 sự trừng phạt khi lạm dụng. Quyết định xử lý khi lạm dụng chương trình khuyến mãi sẽ tùy thuộc vào công ty.
 8. Gian lận nhiều hoặc không hoàn thành các mục chính xác hoặc không tuân thủ những điều khoản điều kiện sử dụng sẽ không được chúng tôi chấp nhận. Những trách nhiệm liên quan đến việc không chấp nhận này sẽ do công ty quyết định mà người dùng không nhận được bất cứ lý do nào. 
 9. Nạp tiền thành công sau khi xác minh thông tin cần thiết hoàn thành sẽ được coi là có quyền tham gia khuyến mãi. 
 10. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điện kiện bất cứ lúc nào theo quyết định gồm: sửa đổi, xóa bỏ hoặc đình chỉ khuyến mãi. 
 11. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ý nghĩa của các phiên bản dịch về quy định Điều khoản và điều kiện sử dụng so với phiên bản tiếng Anh, ý nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng. 
 12. Bằng cách tham gia vào các chương trình, bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng tên, chân dung và thông tin trang web trong các chiến dịch tiếp thị hoặc thay mặt cho Solaerbet trong bất kỳ phương tiện truyền thông mà không bồi thường thêm bất cứ khoản nào và bạn từ bỏ bất kỳ khiếu nại chống lại công ty này. 
 13. Nhân viên và người thân của các nhân viên làm việc tại công ty hoặc các đơn vị trực thuộc có liên quan đến công ty sẽ không được phép tham gia. Sự hạn chế này cũng áp dụng cho những cựu nhân viên. 
 14. Bằng cách tham gia khuyến mãi, bạn xác nhận rằng thông tin tên và địa chỉ đã đăng ký tài khoản là hoàn toàn chính xác và cập nhật. Nếu không cung cấp thông tin thì có thể sẽ dẫn đến loại trừ quyền thi đấu. 
 15. Tất cả người chơi tham gia tại đây phải tuân thủ tất cả các quy định của công ty, cũng như những Điều khoản và điều kiện được liệt kê tại trang web. 
 16. Trong trường hợp có hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện, chúng tôi có quyền xử lý theo quyết định tuyệt đối của công ty nếu xét thấy phù hợp. 
 17. Quyết định của công ty đối với mọi vấn đề liên quan đến cược chơi và những chương trình khuyến mãi cuối cùng và sẽ không có sự tương ứng được nhập vào. 
 18. Trong các trường hợp tranh chấp liên quan đến quyền tham gia trò chơi của người dùng, tất cả những vấn đề liên quan đến việc nhận thưởng và/hoặc các điều kiện, quyết định cuối cùng do công ty quản lý.